Test for Erhvervslivet

Manifest
 

Manifestsystemet

Formålet med manifestsystemet:

Ankomst:
1) Sikre, at der er afgivet summariske indgangsangivelse for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande
2) Sikre, at alle T1-varer, der losses, bliver toldbehandlet.

Afgang:
1) Sikre, at der er afgivet toldangivelse eller summarisk udgangsangivelse for alle varer til tredjelande.
2) Sikre, at der bliver afgivet udpassageattest.

 

Hvilke transportmidler er omfattet?

-Fragtskibe/fly med fragt der ankommer fra eller afgår til tredjelande
-Fragtskibe/fly med fragt, der ankommer fra et sted i EU med T1-varer
-Fragtskibe/fly med fragt, der afgår til et sted i EU med T1-varer eller varer, der skal udføres af EU< br/>

 

Hvad indsendes hvornår?

Ankomst:

Fra tredjelande:
-Ankomstmeddelelse skal indsendes ved ankomst
-Deklaration skal indsendes senest ved ankomst
-Deklaration skal omfatte hele ladningen

Fra EU og Norge, Schweiz:
-Deklaration og ankomstmeddelelse indsendes kun, hvis skib/fly skal losse
-Deklaration og ankomstmeddelelse skal indsendes ved frembydelse af varerne
-Deklaration behøver kun at omfatte de varer, der skal losses

Til frihavnen fra anden havn i EU eller Norge:
-Deklaration og ankomstmeddelelse skal ikke indsendes, hvis skib kun skal losse varer, der transporteres mellem havne i EU/Norge uden mellemliggende ophold uden for EU/Norge

Afgang:

-Deklaration og afgangsmeddelelse skal kun indsendes, hvis skib/fly skal laste
-Deklaration og afgangsmeddelelse skal indsendes inden afgang
-Deklaration behøver kun at omfatte de varer, der skal lastes

Afgang fra frihavnen til anden havn i EU eller Norge:
-Deklaration og afgangsmeddelelse skal ikke indsendes, hvis skibet kun skal laste varer, der skal losses i anden havn i EU/Norge

 
 

Navigation

Manifest

Funktionsområde

Større skrift